Nu kommer att hända många spännande saker!
(null)


Idag hade jag planerat dagen med min dotter Sandra för shopping, matlagning och att bara ta det soft medan min kära man Torgny var på Lödöse museet av två anledningar: - Den första var att delta på föredraget " Tre städer vid Göta älv" som förelästes av Liselotte Öhrling. - Den andra var att han skulle efteråt delta på Lödöse museets stödföreningens årsstämman. Jag hade nästan anat om att min kära make skulle bli engagerad i Lödöses museets stödförening. Torgny är en historieintresserad person som trots sin korta vistelsetid som invånare i Lödöse kan mycket Lödöses historia än de flesta Lödöse bo. Jag blev inte förvånad när jag fick reda på att Torgny blev vald som Vice ordförande på museets stödföreningens årsmöte idag . Om jag känner väl min man så kan garantera att det kommer att bli ett händelserikt år för Lödöse i år! :) :) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du får gärna läsa mer om föreläsningen längst ned. Jag tog informationen från Lödöse Museets egen hemsidan, mycket intressant! "Att Göteborg närmar sig sitt 400-årsjubileum har nog inte undgått många, och att det gjorts arkeologiska utgrävningar i Gamlestaden i Göteborg de senaste åren har åtminstone de boende i staden hört talas om. Kanske har de till och med hört att det är Nya Lödöse man gräver fram? Om det fanns ett Nya Lödöse så bör det ju rimligtvis ha funnits ett Lödöse innan också – och det gjorde det.   En av de första och största Lödöse växte fram under 1100-talet och var i början av medeltiden en av Sveriges första och största städer. Några mil norr om dagens Göteborg, mitt i ett gränsland mellan Danmark i söder och Norge i väster var Lödöse under tidig medeltid Sveriges enda port ut mot Västerhavet. Dock ändrades markens ägandeförhållanden med tiden, och under 1400-talet började Danmark och Norge att ta upp tull vid Bohus. Nästan hela kusten mot väster tillhörde Danmark, det var bara en smal passage utmed Göta älvs mynningsområde som oftast behärskades av Sverige. År 1473 undertecknade därför den svenska riksföreståndaren Sten Sture ett beslut att bygga en ny stad vid Säveåns mynning vid Göta älv, Nya Lödöse, den första staden i Göteborgsområdet. Flytt hit och flytt dit Det var första, men inte sista, gången som man flyttade på staden. Den gick igenom ett antal flyttar till, bland annat Karl IX:s Göteborg som låg vid Färjestaden på Hisingen. Men underbart är kort, den staden fick sina kungliga privilegier 1607 men brändes redan 1611 utav danskarna. I mars 1619 utfärdade Gustav II Adolf interimsprivilegierna för nya Göteborg, som då skulle ligga vid Otterhällan, mellan Nya Lödöse och staden vid Färjestaden. Göteborg skulle ha samma friheter och privilegier som Nya Lödöse. -        Med Göteborgs interimsprivilegier från 1619 i åtanke så tänkte vi att det kunde vara kul att få en historisk överblick från Gamla Lödöse fram till Göteborgs födelse, berättar Liselotte Öhrling på Lödöse museum. Därför bjöd vi in Christina Rosén, som är arkeolog och har arbetat med utgrävningarna av Nya Lödöse bland annat. Berättelsen om utgrävningen Utgrävningen av Nya Lödöse har pågått sedan 2013 och är Västsveriges största arkeologiska undersökning. -        När det kommer till Nya Lödöse så tänker jag att Christina Rosén är en av de med mest inblick i hela projektet. Det är hon som har det vetenskapliga ansvaret, och dessutom ansvar för att projektets resultat sprids internationellt. Om det är någon som har koll så är det hon, avslutar Liselotte Öhrling.


Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress