Besök av Tingbergs kullen!
(null)
 
I närheten av oss ungefär ca 40 min promenadsväg söder om vår stora medeltidsstad Lödöse ligger medeltiden tre häraders avrättnings- plats. 1857 användes den för sista gången. Avrättningsplatsen var häradsallmänning i Ale härad. Den hade en nästan cirkelrund yta om 30 meters diameter, markerad av sju, på ungefär lika avstånd liggande stenblock. Platsen ligger högt med en hänförande utsikt över Göta älvdalen. 
1800-talet. Dödsstraffet avskaffades i Sverige 1921, tillämpat sista gången 1910.
Vid de sista halshuggningarna på Tingberg 1854 och 1857 har kropparna omedelbart grävts ner på platsen.
Bränning på bål var den vanliga avrätt- ningsformen för kvinnor. En mordbrännerska från Alvhem brändes här 1698.
Dödsdömda fördes för sista förberedelsen till en fångkammare på gården Gårda i Lödöse. På avrättningsdagen var socknemännen skyl- diga att göra vakt i fångprocessionen och bilda stavgård kring avrättningsplatsen, väl främst som skydd mot intrång från den talrika publiken.
 
 Här får du se mer;Tingbergs kullen